บทความ

บทความ

Complement & Compliment

Complement & Compliment – สองคำนี้ไม่เพียงแต่สะกดใกล้กัน ยังออกเสียงคล้ายกันอีกด้วย แถมยัง ...
อ่านต่อ
บทความ

การทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียน

เพิ่มความมั่นใจ และมาตรการทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะปิดในช่วงเวลานี้ แต่ ...
อ่านต่อ
บทความ

งดการเรียนการสอนชั่วคราว

งดการเรียนการสอนชั่วคราว ตั้งแต่วันพุธที่ 18 - วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ...
อ่านต่อ
บทความ

Words with MASK

Words with MASK – ช่วงนี้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง เป็นที่ต้องการสูง ซึ่ง ...
อ่านต่อ
บทความ

Phrases with SECOND

Phrases with SECOND – หลังจากนำเสนอสำนวนและคำที่เกี่ยวกับ ONE มาแล้ว คราวนี้ ...
อ่านต่อ
บทความ

Leap Day

Leap Day – เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้พิเศษตรงที่มี 29 วัน ไม่ใช่ 28 วันอย่างทุกปี เรียกวันพิเศษนี้ว่า leap day ซึ่ง ...
อ่านต่อ
บทความ

Right

Right - ภาษาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการใช้ซึ่งบางทีก็ ...
อ่านต่อ
บทความ

Endemic, Sporadic, Epidemic & Pandemic

Endemic, Sporadic, Epidemic & Pandemic: ช่วงที่สถานการณ์ไข้ไวรัสสายพันธ์ใหม่กำลังระบาดเช่นนี้ ...
อ่านต่อ
บทความ

Words with HEART

Words with HEART : รับเดือนแห่งความรัก ด้วยศัพท์ที่มีคำว่า ‘heart’ เป็นส่วนหนึ่งของ ...
อ่านต่อ