Pre-departure & Cultural Programs

    เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมด้านภาษาและวัฒนธรรม สำหรับการเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ทำงาน หรือ ใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทั้งในเรื่องของภาษา และสาระความรู้เกี่ยวกับประเทศที่ต้องการจะไปใช้ชีวิต ทั้งชีวิตการเป็นนักเรียนหรือทำงาน โดยสามารถออกแบบหลักสูตรตามที่ต้องการได้
    หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เอยูเอ สาขาราชดำริ
    *เปิดให้บริการเฉพาะสาขาราชดำริ