รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก AUA สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก AUA สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก AUA สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

ในสังคมปัจจุบัน การสื่อสารกับผู้คน ติดตามข่าวสาร หรือแม้แต่ในการทำงาน ภาษาอังกฤษยังคงสำคัญเสมอ เพราะเป็นภาษาทางการสำหรับหลายประเทศทั่วโลกและถือเป็นภาษากลางที่สามารถใช้สื่อสารกับผู้คนจากประเทศอื่นๆ ได้นั่นเอง เราจึงต้องหมั่นเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูด อ่าน เขียน  หรือฟัง ทั้งหมดล้วนสำคัญต่อการสื่อสาร

 

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA LANGUAGE CENTER) เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เปิดสอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือวัยทำงาน ก็สามารถพัฒนาและต่อยอดทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างรอบด้าน

ใครที่สนใจอยากเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอยู่ในตอนนี้ ที่เอยูเอเรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ตอบโจทย์ได้อย่างรอบด้าน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้น Advanced สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาตัวจริง มาดูกันเลยว่ามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก AUA คอร์สไหนที่น่าสนใจบ้าง

 

ก่อนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกับ AUA

ระดับทักษะภาษาอังกฤษของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน บางคนอาจจะเก่งเรื่องแกรมม่า ส่วนอีกคนอาจถนัดการพูดมากกว่าการเขียน ดังนั้นก่อนเริ่มคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เราจะทำการสอบวัดระดับด้วย AUA-Oxford Placement Test เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนแต่ละคนว่าเหมาะกับคอร์สในระดับอะไร ซึ่งจะแบ่งเป็น 6 ระดับตาม Common European Framework of Reference (CEFR) คือ A1, A2, B1, B1+, B2 และ C1 นอกจากนี้อาจมีการสัมภาษณ์ (Interview) ในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้เลือกคอร์สเรียนได้ตรงกับระดับทักษะภาษามากที่สุด

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษน่าสนใจจาก AUA LANGUAGE CENTER

1. English for Communication

รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก AUA สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนในทุกระดับทักษะตั้งแต่ A1 ถึง C1 ให้ผู้เรียนได้พัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง การฟัง พูด อ่าน และเขียนไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแรงและต่อยอดในการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมมี Oxford Interactive Online Self-Practice ที่สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ตามความสะดวก

รูปแบบการเรียน:

 • สอนสด โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker)
 • แบบทดสอบ Oxford Interactive Online Self-Practice ที่ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ สถานที่ไหน ก็ได้เมื่อสะดวก

จำนวนชั่วโมงเรียนต่อ 1 CEFR level:

 • 80 ชั่วโมง ใน 16 สัปดาห์
 • แบ่งเป็น 4 พาร์ท แต่ละพาร์ท ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ใน 4 สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้เรียน: 

 • ผู้เรียนต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • สำหรับนักเรียนใหม่ ต้องเข้าสอบวัดระดับ AUA-Oxford Placement Test และ Interview ในกรณีที่จำเป็น

 

ส่วนน้องๆ คนไหนที่อยากฝึกพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทางเอยูเอก็มีหลักสูตร Junior English for Communication สำหรับนักเรียนอายุ 12-14 ปีด้วยเหมือนกัน

 

รายละเอียดเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในแต่ละระดับ: www.auathailand.org/e4c-syllabus/ 

 

2. English for Academic Purposes (EAP)

รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก AUA สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

หลักสูตร English  for Academic Purposes เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อหาวิทยาลัยนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะเป็นการจำลองสถานการณ์การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย เน้นการติวเข้มในทุกจุด ทุกทักษะวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ ค้นคว้า การทำรายงานและการนำเสนอ

 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 4 ทักษะ คือ

 • ด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ

เน้นพัฒนาและฝึกฝนด้านการอ่าน การเขียน รวมถึงการแสดงความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ที่เป็นส่วนสำคัญในคิดวิเคราะห์เนื้อหาเชิงวิชาการจากหนังสือเรียน

 • ด้านการฟังและการพูดเชิงวิชาการ

เน้นพัฒนาและฝึกฝนด้านการฟัง การพูด รวมถึงการแสดงความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ที่เป็นส่วนสำคัญในคิดวิเคราะห์เนื้อหาเชิงวิชาการจากหนังสือเรียน

 • การวางโครงร่างและจัดลำดับความคิด
 • เรียนรู้คำศัพท์หลากหลายและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

พร้อมมีการสอดแทรกความรู้รอบตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในต่างแดนให้นักเรียนอีกด้วย

รูปแบบการเรียน:

 • สอนสด โดยครูต่างชาติจากเอยูเอผ่านโปรแกรม Google Meet

จำนวนชั่วโมงเรียน:

 • การเรียน 1 คอร์สใช้เวลา 16 ชั่วโมง แบ่งเป็นสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง ทั้งหมด 4 สัปดาห์

ความถี่ในการเรียน:

 • เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เรียน: 

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ผลสอบ AUA-Oxford Placement Test อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป
 • สำหรับนักเรียนใหม่ ต้องเข้าสอบวัดระดับ AUA-Oxford Placement Test และ Interview ในกรณีที่จำเป็น

 

3. Effective Writing

รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก AUA สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

หลักสูตรมืออาชีพที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะการเขียน (Writing) โดยเฉพาะ ใครที่เขียนไม่เก่ง รู้แกรมม่าแต่ยังเขียนไม่คล่อง หรืออยากพัฒนาทักษะตนเอง คอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้ถือว่าเหมาะอย่างมาก

 

เราจะเริ่มการเรียนการสอนกันตั้งแต่

 • การตั้ง Headline ที่ตรงประเด็น
 • การเริ่มต้นเขียน Introduction
 • การเขียนเนื้อเรื่อง (Content)
 • การวางบทสรุปและจุดประสงค์ที่ต้องการ (Conclusion ) 

โครงสร้างหลักสูตรการเขียนแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่

 • ระดับ 1 – 2 การเขียน Paragraph
 • ระดับ 3 – 5 การเขียน Essay
 • ระดับ 6 การเขียน Expanded Essay Writing

รูปแบบการเรียน:

 • สอนสด โดยครูต่างชาติจากเอยูเอผ่านโปรแกรม Google Meet หรือ Zoom

จำนวนชั่วโมงเรียน:

 • แต่ละระดับ ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ภายใน 4 สัปดาห์

ความถี่ในการเรียน:

 • เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที

คุณสมบัติของผู้เรียน: 

 • อายุ 15 ปี ขึ้นไป
 • สำหรับนักเรียนใหม่ ต้องเข้าสอบวัดระดับ AUA-Oxford Placement Test และสอบข้อเขียนของ AUA

 

4. IELTS Preparation Course

รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก AUA สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนที่กำลังเตรียมพร้อมสอบ IELTS ที่มีการสอนแบบเข้มข้น เน้นทุกทักษะสำคัญในการสอบ บอกเทคนิคสำคัญให้คว้าคะแนนตรงตามที่วางเป้าหมายเอาไว้ พร้อมให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการเรียนและทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสอบ

 

หลักสูตรการนี้เน้นการฝึกทักษะสำคัญในการสอบ IELTS ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น

 • Speaking, Writing, Reading, Listening
 • Grammar และ Vocabulary
 • ทักษะสำคัญในการเรียนต่างประเทศ (Academic Study Skills)
 • ฝึกทำข้อสอบ IELTS จริง 4 ชุด 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 ระดับ แต่ละระดับ มีทั้งหมด 3 พาร์ท ดังนี้

 • ระดับพื้นฐาน เริ่มต้นที่ระดับทักษะ A2 ตาม CEFR
 • ระดับ 1 เริ่มต้นที่ B1 คะแนนเป้าหมาย IELTS Overall Band 5.5
 • ระดับ 2 เริ่มต้นที่ B2 คะแนนเป้าหมาย IELTS Overall Band 6.5
 • ระดับ 3 เริ่มต้นที่ C1 คะแนนเป้าหมาย IELTS Overall Band 7.5

รูปแบบการเรียน:

สอนสด โดยครูต่างชาติจากเอยูเอผ่านโปรแกรม Zoom

จำนวนชั่วโมงเรียน:

 • แต่ละระดับ ใช้เวลาเรียน 90 ชั่วโมง ภายใน 18 สัปดาห์
 • แบ่งการเรียนเป็น 3 พาร์ท พาร์ทละ 30 ชม. และใช้เวลา 6 สัปดาห์ ในการเรียน 1 พาร์ท

ความถี่ในการเรียน:

 • เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที

คุณสมบัติของผู้เรียน:

 • มีผลสอบวัดระดับ CEFR อยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป
 • สำหรับนักเรียนใหม่ ต้องเข้าสอบวัดระดับ AUA-Oxford Placement Test และ Interview ในกรณีที่จำเป็น

 

5. English for Business

รวมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก AUA สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา

สำหรับคนวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาหรือต่อยอดทักษะภาษาอังกฤษของตัวเอง ให้สามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์การทำงาน หลักสูตรนี้ถือว่าเหมาะสมอย่างมาก เพราะเป็นคอร์สที่จะพัฒนาระดับภาษาอังกฤษในการทำงานหรือการเจรจาธุรกิจของผู้เข้าเรียน ทั้งการสื่อสารอย่างการฟัง พูด อ่าน เขียนที่นำไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์จริงในที่ทำงาน พร้อมเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ปรับปรุงความแม่นยำและความคล่องแคล่วของผู้เรียนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ การนำเสนอผลงาน การเขียนอีเมล หรือ การเขียนรายงาน

 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตาม CEFR คือ

 • A2, B1, B1+ และ B2

รูปแบบการเรียน:

 • สอนสด โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker)

จำนวนชั่วโมงเรียน ต่อ 1 CEFR Level:

 • 100 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 20 สัปดาห์
 • แต่ละ CEFR level แบ่งเป็น 5 พาร์ท แต่ละพาร์ท ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ภายใน 4 สัปดาห์

ความถี่ในการเรียน:

 • เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที

คุณสมบัติของผู้เรียน:

 • มีผลสอบวัดระดับ CEFR อยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป
 • สำหรับนักเรียนใหม่ ต้องเข้าสอบวัดระดับ AUA-Oxford Placement Test เพื่อวัดระดับตามมาตราฐานของ CEFR และ Interview ในกรณีที่จำเป็น 

ทั้งหมดนี้ก็เป็น 5 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากเอยูเอเรียกได้ว่ามีหลักสูตรที่ตอบโจทย์อย่างรอบด้านเลยทีเดียว ถึงอย่างนั้นเอยูเอก็ไม่ได้มีหลักสูตรเพียงเท่านี้ แต่ยังมีหลักสูตรอีกมากมายที่เปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite และ Online หลักสูตรสำหรับองค์กร รวมไปถึงบริการด้านการสอบอีกด้วย หากสนใจก็อย่ารอช้า มาสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ AUA LANGUAGE CENTER ได้เลย

 

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษกับ AUA LANGUAGE CENTER

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA LANGUAGE CENTER) เปิดการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตร ใน 8 สาขาทั่วประเทศไทย มุ่งมั่นมอบโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเสริมทักษะพื้นฐาน เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง เรียนเพื่อสอบ IELTS หรือจะเป็นวัยทำงานที่ต้องการเปิดโอกาสด้านอาชีพหรือยกระดับภาษาอังกฤษในการทำงาน เรามีหลักสูตรมากมาย เปิดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน (Onsite) และออนไลน์ (Online) ภายใต้มาตรฐานการสอนและบุคลากรที่มีคุณภาพ มอบแนวทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น พร้อมต่อยอดและใช้งานได้จริง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.auathailand.org 

 

หากสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก AUA LANGUAGE CENTER หรือมีคำถามเพิ่ม สามารถติดต่อได้ทาง

เว็บไซต์: www.auathailand.org/contactus

โทร: 02-114-7625

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทางสถานสอนภาษา เอยูเอ ตามช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 

Facebook: AUA Language Center

Instagram: aualanguagecenter

LINE OA: @aualc