Untitled Document
 
  
  เอยูเอเปิดหลักสูตรการอบรมครูสอน ภาษาอังกฤษระยะสั้น

ระยะเวลาการอบรม 15 ชั่วโมง ค่าอบรมเพียง 2,800 บาท เฉพาะวันอาทิตย์) “หลักสูตรอบรมการสอนคำศัพท์ภาษา อังกฤษ” ระหว่าง วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด >>                  Updated: 11 ม.ค. 60

  เอยูเอ จับมือกับ กบข. มอบส่วนลดพิเศษ ให้กับสมาชิก กบข.

สถานสอนภาษา เอยูเอ ร่วมเป็นพันธมิตรกับกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการหรือ กบข. โดยเอยูเอ ได้มอบสิทธิพิเศษ ให้กับสมาชิก กบข.และบุตร เมื่อลงทะเบียนเรียน 1 คอร์ส ลด 10% เรียน 2 คอร์ส ลด 15 % เรียน 4 คอร์ส ลด 25 % สมาชิกที่สนใจเพียงแสดงบัตรสมาชิกหรือใบแจ้งยอดเงิน ร่วมกับบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชาการ เพื่อขอรับสิทธิ พิเศษได้ที่ สถานสอนภาษา เอยูเอ ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ สมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤศจิกายน 2560 สอบถามราย ละเอียดและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษได้ที่ โทร 02 - 6576411 -17 หรือ คลิกที่รายละเอียด >>                                         Updated: 6 ม.ค. 60

  AEP Academic English Program

เทอม 1/2560 รับสมัครสอบวัดระดับ: 6 - 24 ธ.ค. 59 และ 3 - 4 ม.ค. 60 ลงทะเบียน: 19 - 29 ธ.ค. 59 และ 3 - 5 ม.ค. 60 เปิดเรียน: 9 ม.ค. - 16 ก.พ. 60
ติดต่อ น.ส. พรศิริ สุนทรมหิทธิ (ฝ่ายวิชาการ) โทร.02-657-6411 ต่อ.1273

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> ดาวน์โหลด รายละเอียด >> Updated: 17 ธ.ค. 59

  AUA ‘ s Annual In – Service Seminar
สถานสอนภาษา เอยูเอ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี สำหรับครูต่างชาติ หัวข้อ “Making the Most of the Material” โดยมีครูเอยูเอ 115 คน จากทุกสาขาทั่วประเทศ เนื่องจาก เอยูเอ ตระหนักว่า ถึงแม้ครูทุกคนจะมีคุณวุฒิที่ เหมาะสมและผ่านการอบรม ครูสอนภาษามาแล้ว แต่จำเป็น ต้องได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ รักษามาตรฐานการสอนของ เอยูเอ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน การสัมมนาร่วมกัน ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ครู ผู้สอนได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชั้นเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การ บริหารจัดการชั้นเรียน การกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้และสื่อสารในห้องเรียนมากขึ้น การใช้ สื่อ ออนไลน์ และการสร้างสรรค์กิจกรรมในชั้นเรียน โดยงาน สัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 ณ เอยูเอ จามจุรีสแควร์ รายละเอียด >> Updated: 2 พ.ย. 59
  คณะนักเรียนจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง เข้าเยี่ยมชมและเข้ารับความรู้ ภาษาอังกฤษจาก เอยูเอ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 สถานสอนภาษา เอยูเอ นำโดย ดร. ไมเคิล เคนลี่ ผู้อำนวยการ หลักสูตรฝ่ายวิชาการ คณะครู และทีมงานฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับคณะครูและ นักเรียน จากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ซึ่งได้ขอความ อนุเคราะห์เข้า เยี่ยมชมและเข้ารับความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เอยูเอ ได้จัดเตรียมครูผู้สอนและหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับอบรม ให้กับ คณะนักเรียนดังกล่าว นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ให้คณะ นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารกับครูเจ้าของ ภาษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อเป็น การเปิดโลกทัศน์ทางด้านภาษาและเตรียมความพร้อม นักเรียนสู่ความเป็นพลโลก ผลการอบรมในครั้งนี้ได้รับ ความพอใจเป็นอย่างยิ่งจากโรงเรียนที่เข้าเยี่ยมชมและ ยัง วางแผนที่จะนำคณะนักเรียนจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้ารับอบรมหลักสูตร อีกครั้งในช่วงปิดภาคเรียนเดือน ตุลาคมที่จะถึงนี้ รายละเอียด >> Updated: 1 ก.ย. 59

  สถานสอนภาษา เอยูเอ มอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะ สถานสอนภาษา เอยูเอ มอบทุนการศึกษาในหลักสูตรการ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร English for Communication แก่น้องๆ เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา และเชียงราย จำนวน 10 คน ซึ่งโครงการนี้ เอยูเอ ได้มอบโอกาส ให้ น้องๆ โสสะ ได้เรียนภาษาอังกฤษจากอาจารย์เจ้าของภาษา ซึ่งช่วย พัฒนา ศักยภาพของน้องๆ ทั้งในด้านการเรียนและ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็น สิ่งจำเป็นอย่างมาก รายละเอียด >> Updated: ...

  เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและภริยา เยี่ยมสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และสถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ.

เมื่อ 24 พ.ย.58 เวลาประมาณ 18.00 น. เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นาย กลิน ที.เดวีส์ และภริยา ได้มาพบปะกับ นายกสมาคมและคณะกรรมการ ของสมาคมนักเรียนเก่า สหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้บริหารสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ที่อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 21 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานสอน ภาษา เอ.ยู.เอ. ทั้งนี้เพื่อได้หารือและรับราบการดำเนิน การของทั้งสององค์การ อีกทั้งเพื่อเป็นการเน้นย้ำ ความสำคัญของกิจกรรม International Education Week ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่าง 16 - 20 พ.ย. 58 โดยกระทรวงการต่างประเทศ และ กระทรวงศึกษาของสหรัฐฯ ซึ่งต้องการสนับสนุนให้ผู้ที่มี ความสามารถทั่วโลกได้มีโอกาสเรียนและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในประเทศสหรัฐ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและภริยา ได้สนทนากับคณะ กรรมการสมาคมนักเรียนเก่า และผู้แทนองค์กรต่างๆ ที่มีกิจกรรมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสอง องค์กร ครูและตัวแทนนักเรียนสถานสอนภาษารวมถึง ตัวแทนนักเรียนทุนรัฐบาลที่เคยผ่านการอบรมจาก เอยูเอ และได้จบการศึกษาจากสหรัฐฯแล้ว สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งโรงเรียนสอน ภาษาขึ้นเมื่อปี 2495 และต่อมารัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้ ความร่วมมือกับสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. โดยได้ส่ง ผู้บริหารและครูมาช่วยในการสอน พร้อมทั้งได้ให้งบ ประมาณสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียน ที่ ถ. ราชดำริ รวมถึงห้องสมุด ห้องประชุม ทำให้สถาน สอนภาษาเอ.ยู.เอ. มีสถานะเป็น Bi-national Center แต่หลังจากปี 2537 ได้ลดการสนับสนุนลง Updated: 29 ม.ค. 59
  "Great Answers to Tough Interview Questions” Workshop

ชมคลิปวิดีโอเวิร์คช็อปพิเศษในหัวข้อ " “Great Answers to Tough Interview Questions” นำเสนอโดย Mr. Stuart McMullen ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนของ เอ.ยู.เอ. ที่จัดขึ้นในงาน Career & English Tour 2015 ณ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เนื้อหา ของการเวิร์คช็อปในครั้งนี้ แนะแนวการเขียน resume และการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
Updated: 13 พ.ย. 58
 
Scroll
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.