FUNDAY WITH UNCLE SAM

อังคารที่ 29 เมษายนนี้ สถาบัน AUA เปิดบ้าน
ต้อนรับน้องๆ ทุกคนที่สนใจอยาก เรียนต่ออเมริกา
อย่าพลาดเกมสนุกๆ เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษตลอดทั้งวัน

ที่ห้อง Auditorium สถานสอนภาษา AUA
ชั้น 21 จามจุรีสแควร์ ถนนพระราม 4 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.
------------------------------------------------------------------------
Teacher Education Programs 2014


เคล็ดลับสำหรับครูและผู้สนใจการสอน ...
เทคนิคการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้องและชัดเจน
เอยูเอเปิดรับสมัคร อบรมครูสอนภาษาอังกฤษระยะสั้น 15 ชั่วโมง
อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ ค่าอบรมเพียง 2,400 บาท
หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ...

English Teacher Training Program at AUA Chamchuri Square
"Pronunciation: Helping Students ToSay It Right"
(15 hours) Sundays ONLY