บทความ

บทความ

Terms on Cooking

Terms on Cooking – กิจกรรมรวมถึงอาชีพการทำอาหารกำลังเป็นที่นิยม การค้นหาสูตรและวิธีทำจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเมนูใหม่ๆ ...
อ่านต่อ
บทความ

a.m. & p.m.

a.m. & p.m. – ตัวย่อคู่นี้คุ้นกันดีอยู่ว่าใช้ต่อท้ายตัวเลขแสดงเวลา อันแรกใช้ระบุช่วงตั้งแต่เที่ยงคืนจนก่อนเที่ยงวัน และอันหลังใช้ตั้งแต่เที่ยงวันจนก่อนเที่ยงคืน ...
อ่านต่อ
บทความ

Same Veggies in Different Names

Same Veggies in Different Names – ในคำไทยเราอาจจะมีผักอยุ่หลายชนิดทีเดียวที่เรียกต่างชื่อกันไปในแต่ละภูมิภาค ในภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ส่วนหนึ่งมาจากคำ ...
อ่านต่อ
บทความ

Exclamation Mark

Exclamation Mark – หรือ exclamation point ใน American English คือเครื่องหมายอัศเจรีย์ อยู่ตามหลัง ประโยคอุทาน (exclamatory sentence) วลี หรือคำอุทาน(interjection) ...
อ่านต่อ
บทความ

i.e. & e.g.

i.e. & e.g. – เมื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านเขียนไปถึงระดับกลางหรือสูง โดยเฉพาะในงานเขียนสำหรับส่งรายงานระดับอุดมศึกษาหรือในเชิงวิชาการ ก็จะพบคำและเครื่องหมายแปลกๆเพิ่มขึ้นเรื่อย ...
อ่านต่อ
บทความ

Trade war

คำสงครามการค้า ดูจะได้พบเห็นกันบ่อยตามสื่อในช่วงนี้ เป็นผลจากที่สองประเทศมหาอำนาจทำการสู้รบกันด้วยมาตรการทางการค้า(trade measure)ต่างๆ กันอยู่ ลองดูความหมายพื้นฐานไปพร้อมกับเทียบศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษกันค่ะ ...
อ่านต่อ
บทความ

Someday & Some Day

Someday & Some Day – วันใดวันหนึ่ง แล้วคือวันไหนกันแน่ แม้กระทั่งเจ้าของภาษาบางท่านก็ยังใช้สองสำนวนที่มักพบในภาษาพูดนี้กันอย่างสับสน หลักการใช้ง่ายๆ มีดังนี้ค่ะ ...
อ่านต่อ
บทความ

Family Tree

Family Tree – จากละครดังช่วงนี้ที่มีตัวละครมากมายดองกันเป็นญาติหลายลำดับชั้นหลายคนหันมาสนใจคำว่าด้วยแผนผังแสดงลำดับขั้นความสัมพันธ์ของสายวงศาคณาญาติคำนี้ โดยเรียงขึ้นบนจากชั้น ...
อ่านต่อ
บทความ

Tabloid

Tabloid – ข่าวอื้อฉาวช่วงนี้ดูจะปรากฏตามสื่อต่างๆมากมาย ในภาษาอังกฤษมีคำที่ใช้เรียกการนำเสนอข่าวทำนองนี้ว่าเป็น tabloid journalism โดยที่คำ tabloid มาจากขนาดของหน้าพับของกระดาษแบบเปิดอ่านได้สะดวก ...
อ่านต่อ