เรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  หลักสูตรเรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งฟังและพูดในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง พร้อมสอดแทรกทักษะการอ่านและเขียน เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ  ฟัง พูด  อ่าน  และ เขียน  นอกเหนือจากกลุ่มผู้สนใจทั่วไปแล้ว  ยังจัดพิเศษเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมต้นด้วย

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ และพร้อมรับทุกสถานการณ์
  • เพื่อให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบรอบด้าน ด้วยหัวข้อบทสนทนาที่หลากหลาย จะช่วยให้ผู้เรียนได้คลังคำศัพท์ใหม่ๆ จับใจความการสนทนาได้ และใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของบทสนทนา และโต้ตอบบทสนทนาภาษาอังกฤษได้

  สิ่งที่ได้จากการเรียน

  • กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจมากขึ้น
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้จริง สามารถให้คำอธิบาย คำบรรยาย ตลอดไปจนถึงแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้
  • เมื่อจบหลักสูตร Certificate Level ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ได้ในระดับ B2

  จำนวนชั่วโมงเรียน

  • ระดับหลัก 5 ระดับ (เรียน 90-120 ชั่วโมงต่อระดับ)
  • เทอมละ 4 สัปดาห์ (20 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน
  • เทอมละ 2 สัปดาห์ (20 ชั่วโมง) เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 4 วัน (ช่วงปิดเทอม)
  • แบบบุฟเฟต์ แพ็คเกจละ 30 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง หรือ 100 ชั่วโมง

  ระดับของผู้เรียน

  • จัดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่

  บริการให้คำแนะนำ

  • มีเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สภาษาอังกฤษที่เหมาะสมให้ผู้เรียน
  • ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เอยูเอ กรุณาคลิกที่นี่

   

           เรียนสนทนาภาษาอังกฤษที่เอยูเอ เป็นคอร์สเพื่อการสื่อสารจะช่วยให้ผู้เรียนมีความกล้าในการพูด ฝึกฝนความเข้าใจ ฝึกฝนในเรื่องของการฟัง จับใจความว่าผู้ร่วมสนทนาของเรานั้นกำลังที่จะสื่อถึงเรื่องอะไร เพื่อให้เรียนเรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อจะได้สื่อสารได้อย่างมั่นใจ และ เข้าใจ ไปพร้อม ๆ กัน เรียนสนทนาภาษาอังกฤษที่เอยูเอ

  คำถามที่พบบ่อย

  Q: สามารถเรียนออนไลน์ได้ไหม?

  A: สามารถเรียนออนไลน์ได้ในบางคอร์ส ท่านสามารถเช็กคอร์สที่ท่านต้องการก่อนได้เลยครับ 

  Q: เอยูเอมีกี่สาขา?

  A: ปัจจุบันเอยูเอมีทั้งหมดเกือบ 9 สาขาทั่วประเทศ และ ทุกภาค เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้น

  Q: เป็นหลักสูตรจากประเทศไหน?

  A: ที่เอยูเอจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคุณครูผู้สอนมืออาชีพ ชั้นนำ