หมวดหมู่: บทความ

every one & everyone

เป็นอีกคู่คำ/วลีหนึ่งที่แค่เว้นวรรคไปนิดเดียวก็เปลี่ยนความหมายไปทันที แม้ว่าคำแรกจะไม่ค่อยพบการใช้บ่อยนักเก็ตาม
every one : วลีที่มาจากนำสองคำมาร่วมกัน

Read More

Phrases with SOAP

ภาษาไทยเราไม่ค่อยมีวลี/สำนวนเกี่ยวกับสบู่เท่าใดนัก แต่ในภาษาอังกฤษมีวลี/สำนวนที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำ

Read More

fingerprint, footprint & palm print

สามคำที่ลงท้ายด้วยคำ -print นี้ นอกจากจะแปลตรงตัวว่า ลายนิ้วมือ, รอยเท้า และรอยลายฝ่ามือ แล้ว ยังมีความหมายใหม่งอกออกมาด้วย

Read More

accept – except – exempt – excerpt

สี่คำนี้สะกดและอ่านออกเสียงใกล้เคียงกันมาก ในการอ่านอาจพอใช้ตัวสะกดที่ต่างกันแยกแยะได้ ในกรณีการฟัง นอกจากเสียงท้ายคำแล้ว

Read More

Hundreds of …

สำนวนนี้คล้ายสำนวน ‘(จำนวน)นับร้อย’ หรือ ‘หลายๆ ร้อย’ ของภาษาไทย คือใช้เปรียบเปรยลอยๆ ว่า

Read More

Phrases with SCRATCH

การมีสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมวเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกที ปัญหาหนึ่งที่ตามมาคือรอยขีดข่วนจากฝีมือของสัตว์เหล่านี้ คำ ‘scratch’ ที่แปลว่า

Read More