หมวดหมู่: บทความ

Question with HOW

คำที่ใช้เพื่อตั้งคำถาม(interrogative word)อย่าง How นอกจากจะพิเศษตรงที่มีตัวอักษร H ขึ้นต้น ไม่ใช่ W อย่างคำอื่นแล้ว ยังมี

Read More

Cite – Site – Sight

Cite – Site – Sight : สามคำนี้ออกเสียงเหมือนกัน เป็นกลุ่มคำพ้องเสียง (homophone) ที่สร้างปัญหาในการฟังได้อยู่บ่อยๆ วิธีแก้คือ

Read More

Leap Day

Leap Day – เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้พิเศษตรงที่มี 29 วัน ไม่ใช่ 28 วันอย่างทุกปี เรียกวันพิเศษนี้ว่า leap day ซึ่ง

Read More

Right

Right – ภาษาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการใช้ซึ่งบางทีก็

Read More