หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาไทย
Free

English for Business คอร์สเรียนภาษาอังกฤษวัยทำงาน

รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการเจร…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

English for Specific Careers คอร์สภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเฉพาะทาง AU…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

English for Business

เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในการส…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

Email Writing for Professionals

English for Business Plus หรือ E4B+ เป็นชุดหลักสูต…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

English for International Meetings

English for Business Plus หรือ E4B+ เป็นชุดหลักสูต…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

English for Effective Presentations

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรพิเศษ) English for …
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

English for School Programs

โครงการภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียน โครงการภาษาอังกฤษส…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ติวสอบ IELTS ออนไลน์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสอบ IELTS การสอบ I…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

คอร์สเขียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ (Effective Writing)

รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอย่างมืออ…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

Junior English for Communication

English for communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

English for Communication

English for Communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

Advanced Reading and Discussion

Advanced Reading and Discussion หลักสูตรพัฒนาทักษะ…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

English for Academic Purposes

English for Academic Purposes (EAP)หลักสูตรเตรียมพ…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

Voxy Online Learning

Voxy การเรียนรู้ออนไลน์ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษราคาถูก สบายกระเป๋า ที่เอื้อมถึงได้

สำหรับท่านที่ต้องการอัพเงินเดือน หรือ ต้องการนำภาษ…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

คอร์ส เรียนอังกฤษตัวต่อตัว / เรียนอังกฤษแบบกลุ่ม

เรียนคนเดียวหรือเรียนเป็นกลุ่มก็ได้ไม่ต้องรอใคร &#…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

Pre-departure & Cultural Programs

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมด้านภาษาและวัฒนธรรม สำหร…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการโรงพยาบาล และการบริการด้านสุขภาพ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับด้าน…
0
หลักสูตรภาษาไทย
Free

เรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรเรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ…
0