คอร์ส TH

คอร์ส TH
Free

English for Specific Careers

AUA English for Specific Careers เป็นคอร์สที่ trul…
0
คอร์ส TH
Free

AUA English Online Powered by Voxy

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาทักษะ…
0
คอร์ส TH
Free

English for Schools and Universities Program

โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย วัตถ…
0
คอร์ส TH
Free

English for Business plus : English for Effective Presentations

English for Business plus เป็นคลาส 30ชั่วโมงที่ผู้…
0
คอร์ส TH
Free

English for Business plus : English for International Meetings

English for Business plus เป็นคลาส 30ชั่วโมงที่ผู้…
0
คอร์ส TH
Free

E4B+ Email Writing for Professionals

E4B+ เป็นคลาส 30ชั่วโมงที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน…
0
คอร์ส TH
Free

English for Business

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารท…
0
คอร์ส TH
Free

IELTS Preparation

IELTS Preparation Course คอร์สเตรียมพร้อม พิชิตคะแ…
0
คอร์ส TH
Free

Effective Writing

Effective Writing หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอ…
0
คอร์ส TH
Free

Junior English for Communication

English for communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
0
คอร์ส TH
Free

English for Communication

English for Communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
0
คอร์ส TH
Free

Advanced Reading and Discussion

Advanced Reading and Discussion หลักสูตรพัฒนาทักษะ…
0
คอร์ส TH
Free

English for Academic Purposes

English for Academic Purposes (EAP)หลักสูตรเตรียมพ…
0
คอร์ส TH
Free

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษราคาถูก สบายกระเป๋า ที่เอื้อมถึงได้

สำหรับท่านที่ต้องการอัพเงินเดือน หรือ ต้องการนำภาษ…
0
คอร์ส TH
Free

คอร์ส เรียนอังกฤษตัวต่อตัว / เรียนอังกฤษแบบกลุ่ม

เรียนคนเดียวหรือเรียนเป็นกลุ่มก็ได้ไม่ต้องรอใคร &#…
0
คอร์ส TH
Free

Pre-departure & Cultural Programs

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมด้านภาษาและวัฒนธรรม สำหร…
0
คอร์ส TH
Free

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที…
0
คอร์ส TH
Free

ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการโรงพยาบาล และการบริการด้านสุขภาพ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับด้าน…
0
คอร์ส TH
Free

เรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรเรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ…
0