คอร์ส TH

คอร์ส TH
Free

Thai for Communication for Beginners 1

โครงสร้างหลักสูตร : Speaking for Beginners I &…
0
คอร์ส TH
Free

English for Schools Program

โปรแกรมภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนและเป็นไปต…
0
คอร์ส TH
Free

English for Presentations

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใ…
0
คอร์ส TH
Free

English for Meetings

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอ…
0
คอร์ส TH
Free

English for Emails

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนอีเ…
0
คอร์ส TH
Free

English for Business

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารท…
0
คอร์ส TH
Free

English for Business

English for Business หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำง…
0
คอร์ส TH
Free

IELTS Preparation

IELTS Preparation Course คอร์สเตรียมพร้อม พิชิตคะแ…
0
คอร์ส TH
Free

Effective Writing

Effective Writing หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอ…
0
คอร์ส TH
Free

Junior English for Communication

English for communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
0
คอร์ส TH
Free

English for Communication

English for Communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
0
คอร์ส TH
Free

Advanced Reading and Discussion

Advanced Reading and Discussion หลักสูตรพัฒนาทักษะ…
0
คอร์ส TH
Free

English for Academic Purposes

English for Academic Purposes (EAP)หลักสูตรเตรียมพ…
0
คอร์ส TH
Free

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษราคาถูก สบายกระเป๋า ที่เอื้อมถึงได้

สำหรับท่านที่ต้องการอัพเงินเดือน หรือ ต้องการนำภาษ…
0
คอร์ส TH
Free

คอร์ส เรียนอังกฤษตัวต่อตัว / เรียนอังกฤษแบบกลุ่ม

เรียนคนเดียวหรือเรียนเป็นกลุ่มก็ได้ไม่ต้องรอใคร &#…
0
คอร์ส TH
Free

Pre-departure & Cultural Programs

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมด้านภาษาและวัฒนธรรม สำหร…
0
คอร์ส TH
Free

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที…
0
คอร์ส TH
Free

ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการโรงพยาบาล และการบริการด้านสุขภาพ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับด้าน…
0
คอร์ส TH
Free

เรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรเรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ…
0