คอร์ส TH

คอร์ส TH
Free

Vista Online Classroom : English for Business

English for Business หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำง…
0
คอร์ส TH
Free

Vista Online Classroom : IELTS Preparation

IELTS Preparation Course คอร์สเตรียมพร้อม พิชิตคะแ…
0
คอร์ส TH
Free

Vista Online Classroom : Effective Writing

Effective Writing หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนท…
0
คอร์ส TH
Free

Vista Online Classroom : Junior English for Communication

English for communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
0
คอร์ส TH
Free

Vista Online Classroom : English for Communication

English for Communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
0
คอร์ส TH
Free

Vista Online Classroom : Advanced Reading and Discussion

Advanced Reading and Discussion หลักสูตรพัฒนาทักษะ…
0
คอร์ส TH
Free

Vista Online Classroom : English for Academic Purposes

English for Academic Purposes (EAP)หลักสูตรเตรียมพ…
0
คอร์ส TH
Free

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษราคาถูก สบายกระเป๋า ที่เอื้อมถึงได้

สำหรับท่านที่ต้องการอัพเงินเดือน หรือ ต้องการนำภาษ…
0
คอร์ส TH
Free

คอร์ส เรียนอังกฤษตัวต่อตัว / เรียนอังกฤษแบบกลุ่ม

เรียนคนเดียวหรือเรียนเป็นกลุ่มก็ได้ไม่ต้องรอใคร &#…
0
คอร์ส TH
Free

Pre-departure & Cultural Programs

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมด้านภาษาและวัฒนธรรม สำหร…
0
คอร์ส TH
Free

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที…
0
คอร์ส TH
Free

Conversation Time

ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10 คน  แ…
0
คอร์ส TH
Free

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยพัฒนาทั…
0
คอร์ส TH
Free

ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการโรงพยาบาล และการบริการด้านสุขภาพ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับด้าน…
0
คอร์ส TH
Free

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการท…
0
คอร์ส TH
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ:การประชุมและการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรนี้  เอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้…
0
คอร์ส TH
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

สาระของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้น การเพิ่มทักษะการสื่อสา…
0
คอร์ส TH
Free

หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ

หลักสูตรสนทนาเชิงธุรกิจ ที่จำลองโลกธุรกิจมาในชั้นเ…
0
คอร์ส TH
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์

มุ่งเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน  เ…
0
คอร์ส TH
Free

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการเขียนมีทั้งหมด 6 ระดับ ตั้งแต่ให้ผู้เรี…
0
คอร์ส TH
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ EAP เหมาะสำหรับผู้ที…
0
คอร์ส TH
Free

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระด…
0
คอร์ส TH
Free

หลักสูตรเพื่อพัฒนาการฟังและจับใจความ

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและจับใจความภาษาอังกฤ…
0
คอร์ส TH
Free

เรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรเรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ…
0
คอร์ส TH
Free

หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาการออกเสียงโดยเฉพาะ ผู้เรียนจ…
0
คอร์ส TH
Free

หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูง

หลักสูตรนี้เน้นการสื่อสารแบบเจ้าของภาษา ครอบคลุมคำ…
0
คอร์ส TH
Free

หลักสูตรเตรียมสอบ OET TOEIC IELTS และ TOEFL IBT

เตรียมสอบ OET การสอบ OET (Occupational English Tes…
0